- Studiekompas: Bij deze methode voor studie- en mentorlessen kunnen docenten die de methode op school gebruiken een inlogcode krijgen. De docent kan dan op www.leeromgeving.com inloggen en daar extra materiaal bij de methode bekijken en downloaden/gebruiken.

- Studievaardig: Bij deze methode voor studie- en mentorlessen kunnen docenten die de methode op school gebruiken een inlogcode krijgen. De docent kan dan op www.leeromgeving.com inloggen en daar extra materiaal bij de methode bekijken en downloaden/gebruiken.

- Beroepskeuzetest: leerlingen, docenten en ouders krijgen met deze test inzicht in voorkeursberoepen en – sectoren van de leerling. De test spreekt voor zich en leerlingen kunnen deze zonder extra hulp uitvoeren. Het resultaat is direct zichtbaar zowel voor de leerling als de docent. Het resultaat kan worden ingezien en worden geprint. De test is beschikbaar op twee niveaus: 1 vmbo en 2 havo/vwo. Op aanvraag kan het met twee leerlingen eenmalig uitgeprobeerd worden.

- Kennis- en Vaardighedentest: 15 testen om inzicht te krijgen in het kennen en kunnen van leerlingen. Vervangt vele bestaande testen. Zie ook www.kevtest.nl

- Open dag: evaluatie software
Door middel van een aantal vragen te stellen aan  de bezoekers aan de Open dag krijgt u zicht op hun mening en wensen. Hiermee kunt u de volgende Open dag nog beter organiseren.

- Doceval: docenten evaluatie
Doceval is een programma dat gebruikt kan worden bij het evalueren van verschillende facetten van een docent en zijn lesgeven.
Leerlingen beantwoorden een aantal vragen waarmee u inzicht krijgt in een aantal zaken die spelen rondom en in de lessen.
U kunt dit programma gebruiken voor een evaluatie, om zodoende een verdere verbetering te bewerkstelligen van uw didactisch en pedagogisch handelen voor evaluatie van het functioneren van docenten, hetgeen kan meespelen bij de beoordeling. Het programma bestaat uit een leerlingendeel en een docentendeel.
De vragen van het programma zijn verdeeld over de volgende onderwerpen:

  • Leerstof overdracht
  • Cijfers geven
  • Manier van lesgeven
  • Huiswerk
  • Regels en orde
  • Relatie docent / leerling